תהליך ייצור

1. חומר גלם

1. חומר גלם

2. איכות בקרת החוט

2. בקרת איכות -חוט

3. אריגה מכנית

3. MeshicalWeaving Mesh

4. פלנגה של ההצלה

4. פלנגה של ההצלה

5. הרכבה וקיפול

5. הרכבה וקיפול

6. בקרת איכות

6. בקרת כמות

7. דחיסה ואריזה

7. דחיסה ואריזה

8. מוצר מוגמר

8 מוצר מוגמר